Proč právě naše škola?

ZŠ a MŠ Lukavice

Chápeme mnohé rodiče, že vybrat tu správnou školu pro své dítě, může být velký oříšek. Říká se „Škola – základ života“. Ano, je to tak a my cítíme velkou zodpovědnost za každý námi položený kámen do mozaiky vzdělávání.

Proč právě naše škola?

Dáváme dětem hranice, ale zároveň uplatňujeme respektující přístup v rámci pravidel. Snažíme se být dětem vzorem a opravdovým průvodcem za věděním, jsme jim oporou i rádcem, pomáháme lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti. Směřujeme k radosti z vědění, touze poznávat a růstu k sebevědomí. Individuální a respektující přístup k vašim dětem je pro nás samozřejmostí. Všechny radosti i starosti společně sdílíme a vzájemně si pomáháme, což je na principu malotřídní školy, na rozdíl od škol běžných, přirozené a jednoduché (starší pomáhá mladším aj.). Každý týden se scházíme na „Školním parlamentu“, kde si děti demokraticky řeší svá přání, ale i případné problémy soužití, nepřirozenou soutěživost či projevy šikany. Tato setkání vedou k vzájemnému respektu a toleranci.

Naše vzdělávání je spojeno s častým pobytem venku a provázané s reálným prostředím. Klademe důraz na spojování tělesné a duševní aktivity. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Marie Montessori je v tomto pro nás vzorem v přístupu sebeobsluhy a samostatnosti už i u malých dětí. Dokážou si namazat chléb ke svačině, samostatně stolují, pracují na zahradě, vaří, pečou… Žijeme v souladu s přírodou a s principy trvale udržitelného rozvoje.

Nic není v rozumu, co před tím nebylo ve smyslech!“ Jan Amos Komenský. Pracujeme na rozvoji kritického myšlení, kdy klasické frontální vyučování je nahrazeno procesem poznání – stanovení hypotézy – řešením problému ve skupině (pokusy, projekty) – vytvoření závěru. Děti se učí přirozeně prožitkem. Z toho důvodu využíváme učebnice FRAUS – jsme partnerskou školou, v matematice učíme metodou profesora Hejného a prvňáci si osvojují čtení genetickou metodou. Řečnické schopnosti a dovednosti si děti osvojují prezentacemi svých závěrů, ale také prostřednictvím „čtenářských dílen“. Tyto nejenže vedou děti k samostatnému výběru vhodné knihy, touze ke čtení, rozvoji slovní zásoby, ale děti si osvojí schopnost o přečteném přemýšlet a následně diskutovat.

Angličtina
Děti jsou od malička v kontaktu s angličtinou a tuto nasávají jako houby. Již v mateřské škole navštěvují děti kroužek a od 1. třídy mají angličtinu v rámci výuky. V prvních letech se jedná o lekce plné her, říkanek, písniček. Vycházíme z přirozené potřeby osvojení si mateřského jazyka, kdy dítě zprvu jen naslouchá a teprve potom mluví. Tedy až do třetí třídy nepíše a nešprtá žádná slovíčka, vše jde v souladu s přirozeným vývojem a potřebami dětí.

Komunikace
Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Svěřujete nám to nejcennější – vaše dítě, jeho výchova a vzdělávání je naše společná cesta. Upřednostňujeme individuální konzultační dny před hromadnými schůzkami. O běžných informacích komunikujeme skrze děti a DENÍČKY dětí, najdete nás na webu školy www.zslukavice.cz a rodiče jsou u nás kdykoliv vítáni. O růstu svých dětí se můžete přesvědčit prostřednictvím sebehodnotících portfolií, které jsou pro Vás kdykoliv k nahlédnutí. Pořádáme pro Vás kavárny pro rodiče, kam zveme hosty – odborníky na poli výchovy a vzdělávání a společně diskutujeme na dané téma.

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví dětem přiblížil emigrant, který se dostal ven až na třetí pokus

Lukavice – Netradiční vyučovací den zažili v pátek 18. listopadu žáci Základní školy v Lukavici. V rámci projektu Příběhy bezpráví za nimi přijel Luděk Štipl, který dnes žije v Radnici u Loštic. Vyprávěl jim svůj příběh člověka, který už v nesvobodné zemi nechtěl žít a rozhodl se i s rodinou emigrovat.
Celý článek zde.

Hledáme učitelku na 1. stupeň ZŠ

Požadované vzdělání: podle § 7 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.

Znalost angličtiny: min. úroveň B 1

Úvazek: zkrácený – 10 hodin přímé pedagogické činnosti za týden.

Učí nás školy jen mlčky naslouchat?

Naše školství selhává v mnoha oblastech. Co ale českým žákům chybí nejvíce, je schopnost prezentovat beze strachu své myšlenky a vstupovat do debaty. Znalosti se dají doplnit, ale tento nedostatek ovlivňuje život českých žáků každý den.

Celý článek najdete zde.

Soutěživost je škodlivá a školní známky neúčinné, říká norský pedagog

V Norsku pracuje s dětmi, které vypadly ze školského systému, neboť nebyly schopné uspět v soutěživém prostředí. „Soutěživost je opakem tvořivosti. Škola budoucnosti musí být úplně jiná, musí to být místo podporující kreativitu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz norský speciální pedagog Godi Keller, který v Česku o prázdninách přednášel učitelům lesních mateřských školek.

Přečtěte si celý článek zde.

Odstraňování bariér – Václav Klaus ml.

Překážka se dá přeskočit či přelézt, zkrátka překonat. Nebo čekat až vám ji odnesou, odstraní. Vzdělávání, tedy příprava na úspěšné začlenění (mladých) lidí do společnosti je v jádru založeno na překonávání překážek.
– Václav Klaus ml.

Celý článek, který nás zaujal, si můžete přečíst zde.