Rozhovor

Rodiče, pozor. Na děti se přenášejí i vaše zkušenosti, říká známý neurobiolog a fyziolog

Snímek obrazovky 2018-12-03 v 13.28.06

Proč právě naše škola?

ZŠ a MŠ Lukavice

Chápeme mnohé rodiče, že vybrat tu správnou školu pro své dítě, může být velký oříšek. Říká se „Škola – základ života“. Ano, je to tak a my cítíme velkou zodpovědnost za každý námi položený kámen do mozaiky vzdělávání.

Proč právě naše škola?

Dáváme dětem hranice, ale zároveň uplatňujeme respektující přístup v rámci pravidel. Snažíme se být dětem vzorem a opravdovým průvodcem za věděním, jsme jim oporou i rádcem, pomáháme lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti. Směřujeme k radosti z vědění, touze poznávat a růstu k sebevědomí. Individuální a respektující přístup k vašim dětem je pro nás samozřejmostí. Všechny radosti i starosti společně sdílíme a vzájemně si pomáháme, což je na principu malotřídní školy, na rozdíl od škol běžných, přirozené a jednoduché (starší pomáhá mladším aj.). Každý týden se scházíme na „Školním parlamentu“, kde si děti demokraticky řeší svá přání, ale i případné problémy soužití, nepřirozenou soutěživost či projevy šikany. Tato setkání vedou k vzájemnému respektu a toleranci.

Naše vzdělávání je spojeno s častým pobytem venku a provázané s reálným prostředím. Klademe důraz na spojování tělesné a duševní aktivity. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Marie Montessori je v tomto pro nás vzorem v přístupu sebeobsluhy a samostatnosti už i u malých dětí. Dokážou si namazat chléb ke svačině, samostatně stolují, pracují na zahradě, vaří, pečou… Žijeme v souladu s přírodou a s principy trvale udržitelného rozvoje.

Nic není v rozumu, co před tím nebylo ve smyslech!“ Jan Amos Komenský. Pracujeme na rozvoji kritického myšlení, kdy klasické frontální vyučování je nahrazeno procesem poznání – stanovení hypotézy – řešením problému ve skupině (pokusy, projekty) – vytvoření závěru. Děti se učí přirozeně prožitkem. Z toho důvodu využíváme učebnice FRAUS – jsme partnerskou školou, v matematice učíme metodou profesora Hejného a prvňáci si osvojují čtení genetickou metodou. Řečnické schopnosti a dovednosti si děti osvojují prezentacemi svých závěrů, ale také prostřednictvím „čtenářských dílen“. Tyto nejenže vedou děti k samostatnému výběru vhodné knihy, touze ke čtení, rozvoji slovní zásoby, ale děti si osvojí schopnost o přečteném přemýšlet a následně diskutovat.

Angličtina
Děti jsou od malička v kontaktu s angličtinou a tuto nasávají jako houby. Již v mateřské škole navštěvují děti kroužek a od 1. třídy mají angličtinu v rámci výuky. V prvních letech se jedná o lekce plné her, říkanek, písniček. Vycházíme z přirozené potřeby osvojení si mateřského jazyka, kdy dítě zprvu jen naslouchá a teprve potom mluví. Tedy až do třetí třídy nepíše a nešprtá žádná slovíčka, vše jde v souladu s přirozeným vývojem a potřebami dětí.

Komunikace
Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Svěřujete nám to nejcennější – vaše dítě, jeho výchova a vzdělávání je naše společná cesta. Upřednostňujeme individuální konzultační dny před hromadnými schůzkami. O běžných informacích komunikujeme skrze děti a DENÍČKY dětí, najdete nás na webu školy www.zslukavice.cz a rodiče jsou u nás kdykoliv vítáni. O růstu svých dětí se můžete přesvědčit prostřednictvím sebehodnotících portfolií, které jsou pro Vás kdykoliv k nahlédnutí. Pořádáme pro Vás kavárny pro rodiče, kam zveme hosty – odborníky na poli výchovy a vzdělávání a společně diskutujeme na dané téma.

Hledáme učitelku na 1. stupeň ZŠ

Požadované vzdělání: podle § 7 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.

Znalost angličtiny: min. úroveň B 1

Úvazek: zkrácený – 10 hodin přímé pedagogické činnosti za týden.

Novinky na portále Proškoly.cz

logo_proskoly

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z němčiny. Starší žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Testy finanční gramotnosti jsou zaměřeny na porozumění financím a jejich praktické využití v různých životních situacích. Testy jsou rozděleny do 3 témat dle standardů finanční gramotnosti – Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Každé téma je zpracováno ve 2 kategoriích obtížnosti – pro 5. a 9. ročník.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.