Kouzelné fazolky

Bleší trh!
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli organizačně, stejně jako těm, kteří nakoupili a pomohli tak získat finance pro další rozvoj školy!

Máme nový e-mail:
kouzelnefazolky@zslukavice.cz

V červenci vzniklo nové občanské sdružení Kouzelné fazolky o. s.
Jeho hlavní činností je podpora ZŠ a MŠ Lukavice.

1. společná akce!

První společnou akcí pod záštitou sdružení byla výměna tabulí v třídách ZŠ Lukavice.
Všichni děkujeme panu Obšilovi, Báčovi, Pupíkovi, Forstovi, Theimerovi, Musilovi a bývalému žákovi Danu Forstovi za provedení rekonstrukce tabulí!