Škola

Prvňáky učíme číst genetickou metodou:
Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.

Začnou se také učit psát Comenia Scriptem:
Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům.

Matematiku v prvním a druhém ročníku se budou žáci učit podle pana prof. Hejného.
Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Rodiče desatero

ZŠ a MŠ Lukavice je školou kde:
– učitel inspiruje a podněcuje žáky
– žákům se dostane kvalitního vzdělání v přátelské a pracovní atmosféře
– žáci a zaměstnanci se vzájemně respektují
– učitelé uplatňují prvky alternativní výuky
– je vítán aktivní přístup rodičů