Školka

Ve školce se budeme snažit uplatňovat principy Montessori pedagogiky.

Základní principy pedagogiky Montessori

Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Má své principy, které Kamila Randáková, uznávaná pedagožka v Montessori prostředí, přirovnává k základním kamenům stavby. Jakmile některý odstraníme, stavba se sice nemusí zřítit, ale může se naklonit, popraskat a přestat být zcela bezpečná. Základní myšlenky Montessori metody, její principy, jsou provázané. Ačkoli je celý systém starší než sto let, vnímáme ho jako velmi nadčasový. Není nutné dogmaticky lpět na všech principech. Naopak, takový přístup by byl příliš omezující a mohl by dítěti nakonec spíše uškodit. Důležité je umět se přizpůsobit. Jak prostředí, ve kterém pracujeme, tak dětem. Ty samy nám dají najevo, když děláme něco špatně. Berme proto základní myšlenky jako doporučení, jak by to mělo v Montessori třídách fungovat.

Partnerský přístup
Svobodná volba práce
Respektování senzitivních (citlivých) období
Věková heterogenita (různorodost), kooperativní výuka (spolupráce)
Polarizace pozornosti
Připravené prostředí
Osobnost učitele
Láska dítěte
Práce s chybou
Práce s pochvalou

Zvídaví rodiče se dozví více zde.