Zápis dětí do mateřské školy

9. a 10. května 2019 v době 15.00–16.30 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. srpna letošního roku (2019), pokud ještě do mateřské školy nechodí. K předškolnímu vzdělávání bude pro školní rok 2019/2020 přijato maximálně 7 dětí. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna na www.zslukavice.cz.

Více informací zde.