Vážení a milí rodičové,
rády bychom Vás informovaly o skutečnosti, že se připojujeme ke stávce.

Věřte, že jsme dlouho rozmýšlely, zda Vás máme vystavit tomu, že pro den stávky nezajistíme výuku vašim dětem. Ale právě ony nás vedou k rozhodnutí, připojit se. 
Přestože média a společnost se povšechně domnívá, že důvodem stávky jsou naše mzdy, není to pravda. 

Vadí nám škrty – tedy omezení financí ve školství (je neuvěřitelné, že se škrtá v pilířích naší společnosti, jako je školství a zdravotnictví) s následkem nezkvalitnění výuky Vašich dětí. Zejména v naší škole plně respektujeme individualitu dětí a jejich specifické potřeby, právě proto Vaše děti vítají a potřebují hodiny, které si můžeme dovolit rozpůlit, zejména v případě cizích jazyků. Umožňuje to dětem více jazyk používat v hodině, pracovat více do hloubky, a my se můžeme věnovat i těm dětem, které nestačí běžnému tempu ostatních. V případě navrhovaného snížení hodinové dotace již nebudeme schopné kvalitně poskytnout dětem tento nadstandartní přístup. Stejně tak ostatní hodiny budou muset probíhat více frontálně, tedy hromadně, bez badatelských možností, protože nás k tomu nutí navrhovaný systém škrtů hodin.

Netýká se to jen malotřídních škol, jako je ta naše. Velké školy budou nuceny rovněž spojovat ročníky, takže výhoda menších skupin se vrátí do přeplněných tříd s nemožností dbát na individuální přístup či rozvoj kritického myšlení.

Roky diskutovaná inkluze – tedy začleňování dětí s poruchami učení do výuky – se začala konečně dařit a i děti s „dys“ problémy se mohou lépe učit a dále studovat na středních školách a právě na naší škole máme jasné důkazy v podobě spokojených dětí, které studují i přes svůj handicap. I tato oblast vzdělávání je silně ohrožena, protože škrty se týkají financování asistentek, bez nichž by tento přístup nebyl možný.

A právě proto, že nám záleží na kvalitním přístupu a možnosti vzdělání VŠECH vašich dětí, rozhodly jsme se jasně říci, že toto rozhodnutí vlády je krok zpět a že k němu už nemůžeme mlčet. Je to dnes to jediné, co můžeme udělat, abychom byly slyšet.

Omlouváme se, že Vám komplikujeme listopadové pondělí, ale děláme to proto, abychom nekomplikovaly život vašim dětem.

S díky za pochopení Vaše učitelky.

UZAVŘENÍ ŠKOLY
Informace k uzavření školy naleznete v přiloženém PDF souboru: